Brigády

PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY.cz


Nové brigády
- technik opravy výpočetní techn..
- prodejce hardware a software s..
- pracovník péče o klienty..
- prodej zmrzliny..
- terÉnnÍ sociÁlnÍ pracovnÍk/ce..
- prodavači průmyslového zboží..


       

Nenašli jste co jste hledali?
Zkuste Google vyhledávání!


Brigády v oborech
> Administrativa (2558)
> Doprava (457)
> Finance (2059)
> Informační technologie (679)
> Kultura a sport (332)
> Management (331)
> Obchod a cestovní ruch (3673)
> Obrana a ochrana (227)
> Právo (99)
> Služby (236)
> Stavebnictví (654)
> Věda a výzkum (180)
> Výchova a vzdělávání (475)
> Výroba a provoz (3716)
> Zdravotnictví (982)
> Zemědělství a lesnictví (159)

Mezinárodní vysokoškolské tituly a studijní programy, za kterými nemusíte jezdit do zahraničí


Zahraniční studijní pobyty jsou u studentů z mnoha důvodů populární, ale existují i jiné možnosti vedoucí k získání mezinárodně uznávaných titulů a certifikátů. Přestože nejsou tyto programy dosud uznány za vysokoškolskou formu studia, na zaměstnavatele fungují skvěle. Nechte se provést nabídkami tuzemských státních i soukromých škol a staňte se doslova mistrem svého oboru.

Magistr čili Master

K nejrozšířenějším zahraničním titulům u nás v současnosti patří Master of Business Administration (MBA), který odpovídá druhému stupni vysokoškolského studia. Konkrétně je považován za ekvivalent inženýrského programu na ekonomické fakultě. Jeho prestiž je založena na stupni vzdělání, které pokrývá širokou škálu oblastí podnikání jako je řízení, strategie, finance, marketing, politika a lidské zdroje. Je tedy komplexnější než některé další obdoby zahraničních magisterských titulů. Tento typ studia předpokládá předchozí manažerskou praxi, protože jeho cílem je propojení ryze oborových znalostí s všeobecnými a praktickými vědomostmi týkajícími se řízení podniku. Seznam vzdělávacích institucí, které poskytují tyto studijní programy najdete na webu České asociace MBA škol.

Ovládněte vědu!

Na jiné koncepci je založen další magisterský titul, který nese označení Master of Science (MSc). Studijních programů zaměřených na tento typ kvalifikace je na tuzemských vysokých školách o poznání méně, než programů pro MBA. Hlavním rozdílem ale je, že při studiu Master of Science jde o koncentraci na jeden obor nebo oblast podnikání. Navíc je zde větší míra výzkumu a vědeckých aktivit. Z omezeného výběru je k dispozici například obor MSc in Business and Informatics, který je realizován Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně a je akreditován díky úzké spolupráci s britskou The Nottingham Trent University. V Praze najdete program MSc International Management poskytovaný Prague College a akreditovaný britskou Teesside University.

Dvojitý bakalář

Studium zahraničních bakalářských programů je u nás ještě menšinovou záležitostí, protože z pohledu českého školství dosáhli tito studenti úrovně středoškolského vzdělání s maturitou. Žádný z těchto titulů nelze užívat v oficiálních dokumentech jako je občanský průkaz, a proto se více uchazečů o zahraniční tituly hlásí až na magisterské programy. Ze všech typů bakalářských studijních programů jmenujme alespoň Bachelor of Science in Business Administration (BSBA), který v současnosti poskytuje Vysoká škola finanční a správní. Ve spolupráci s City University of Seattle realizuje program zaměřený na řízení podniku. Podmínkou ovšem je souběžné bakalářské studium na VŠFS, takže student nakonec získá i v Čechách uznávaný titul.

Právnický titul i pro neprávníky

Pod zkratkou LL.M. se sice skrývá postgraduální studijní program Master of Law čili nadstavba pro vystudované právníky, ale čím dál častěji ho absolvují i lidé z oblasti ekonomie či mezinárodních a politických studií. Titulu LL.M. se také někdy říká MBA pro právníky. V rámci studijního programu je navíc kladen důraz na právnickou specializaci, kterou si zájemce zvolí. V oblasti obchodního práva poskytuje program Master of Law Masarykova univerzita, zaměření na právní systém v ČR a Střední Evropě nabízí Karlova univerzita.

Náskok v oblasti marketingu

Přesně to nabízí certifikát CIMA (Český institut pro marketing), který na základě tříúrovňového systému zdokonaluje podnikatele, výkonné pracovníky a lidi se zájmem o marketing. V rámci vzdělávání CIMA se můžete od základního povědomí o marketingu propracovat až ke celkovým znalostem z oblasti reklamy, prodeje a propagace. Po absolvování programu CIMA–C budete mít převahu v praktických dovednostech a v komplexním řešení situací. Na našem území najdete akreditované vzdělávací instituce poskytující CIMA v Praze, Ostravě a Olomouci.

Prestiž zvaná CFA

Chartred Financial Analyst čili autorizovaný finanční analytik je prestižní ocenění v oblasti financí, které je každoročně udělováno necelé pětině všech uchazečů. CFA je jakési měřítko odbornosti a profesionality na finančních trzích. K získání tohoto ocenění musí uchazeči splnit minimálně čtyřletou praxi v oboru, dodržovat Etický kodex a hlavně splnit tři zkoušky, přičemž na každou z nich se připravují alespoň tři sta hodin. Zkoušky lze dle období složit v Praze nebo i v zahraničí. Více informací a rozpis požadavků a zkoušek najdete na webu CFA Institutu.

Diplom z účetnictví

Pro absolventy finančních a účetních studijních oborů je v Čechách dostupná nadstavba ve formě titulu ACCA čili Chartered Certified Accountant. Jde o celosvětově uznávaný titul profesního růstu v oblasti účetnictví a financí. Předpokladem je předchozí vzdělání a tři roky praxe v oboru. V České republice nabízí studijní program London School of Business and Finance. Tato škola se sídlem v Londýně dále poskytuje i všechny výše uváděné tituly a certifikáty.

Zdroj: clanky.vzdelani.cz


(17.11.2012)


Hledáme brigádníky - kontaktní formulářPRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY.cz - nabídka brigády dostupná nejen pro studenty