Brigády

PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY.cz


Nové brigády
- technik opravy výpočetní techn..
- prodejce hardware a software s..
- pracovník péče o klienty..
- prodej zmrzliny..
- terÉnnÍ sociÁlnÍ pracovnÍk/ce..
- prodavači průmyslového zboží..


       

Nenašli jste co jste hledali?
Zkuste Google vyhledávání!


Brigády v oborech
> Administrativa (2558)
> Doprava (457)
> Finance (2059)
> Informační technologie (679)
> Kultura a sport (332)
> Management (331)
> Obchod a cestovní ruch (3673)
> Obrana a ochrana (227)
> Právo (99)
> Služby (236)
> Stavebnictví (654)
> Věda a výzkum (180)
> Výchova a vzdělávání (475)
> Výroba a provoz (3716)
> Zdravotnictví (982)
> Zemědělství a lesnictví (159)

4 praktické rady při sjednávání prázdninových brigád


Letní období je tradičně spojeno se zvýšenou potřebou zaměstnávání pracovníků v rámci sezónních prací. Ať už se jedná o studenty či jakékoliv jiné krátkodobé zaměstnance. Zajímalo nás, jaké brigády se nejčastěji sjednávají, zda zaměstnavatelé využívají pracovních agentur a jaký pracovní poměr je pro letní sezónu roku 2012 nejvýhodnější.

1. Aktuální poptávka a odměna za brigády

Většina brigád je již samozřejmě předem sjednána, ovšem některé firmy brigádníky hledají tzv. na poslední chvíli. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdil Zbyněk Hrtáň ze společnosti fajn-brigady.cz, jsou z klasických brigád v současné době velmi inzerované pozice jako číšník/servírka, práce na stavbě, recepční/asistentka, prodavačka a telefonní operátor. Časté jsou i nestandardní brigády jako finanční brigády, kdy se hledají noví klienti pro banku, pojišťovnu apod. a charitativní prodej různých předmětů. Jednou z nejčastějších je práce v oboru wellness. Vyjádření poskytl i Tomáš Ervín Dombrovský, tiskový mluvčí společnosti LMC, provozovatel portálů Jobs.cz a Prace.cz. „Co se týče typu vykonávané práce, aktuálně jde ve 45 % brigád převážně o manuální práci, u 28 % vystavených pozic se jedná o administrativní práci a podporu a u 27 % jde o práci odbornějšího charakteru.“

Čtěte také: Zdravotní pojištění a dohoda o provedení práce

Nabízené odměny se podle Tomáše Ervína Dombrovského v současnosti pohybují do 100 korun za hodinu práce v Praze a okolí, v ostatních regionech jsou o cca 15 korun nižší. Výjimečně lze u některých specializovanějších pozic najít brigádu s odměnou kolem 150 korun.

2. Vyhledání brigádníků prostřednictvím agentur

Jednorázově a na krátkodobé brigády firmy a živnostníci brigádníky dle Zbyňka Hrtáně z fajn-brigády.cz zpravidla nehledají. Přes agentury poptávají brigádníky spíše větší společnosti, pokud se nechtějí o nic starat. Malé firmy a živnostníci hojně využívají inzerci zdarma. Především nyní při vysoké poptávce brigád nemají problém brigádníky takto rychle najít. Obvykle si dlouze nevybírají ty nejlepší, ale preferují ty, kteří reagují mezi prvními, splňují všechny požadavky a jsou ochotni pracovat za nabízenou odměnu.


3. Druh pracovního poměru

V případě krátkodobé brigády se může jednat o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Všechny pracovní poměry mají svá pro a proti. Rozhodnutí závisí na provozních možnostech zaměstnavatele i dohodě obou účastníků.

Připomínáme, že u všech druhů pracovních poměrů musí být dodržena minimální mzda (u pracovního poměru rovněž mzda zaručená). V případě dohod je samozřejmě myšlena hodinová mzda, tj. alespoň 48,10 Kč za hodinu práce. Výjimkou jsou osoby od 18 do 21 let po dobu 6 měsíců ode dne vzniku prvního pracovního poměru, dále mladiství a invalidní důchodci. Ti mohou mít v roce 2012 nižší sazby minimální mzdy stanovené nařízením vlády k provedení zákoníku práce o minimální mzdě a o příplatcích ke mzdě. Pro další období se počítá se zrušením těchto snížených sazeb.

Čtěte více: Vláda hodlá zrušit sazby minimální mzdy. Zaplatí to zaměstnavatelé

Pokud se jedná o pracovní poměr či dohodu sjednanou s mladistvým, je třeba být na pozoru. Zákoník práce stanovuje pro tuto kategorii s ohledem na jejich fyzický a rozumový vývoj zvláštní pravidla.

Čtěte více: Při sjednávání prázdninových brigád buďte opatrní. Zejména pokud se jedná o mladistvé

Pracovní poměr na dobu určitou

Jestliže je výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru, kupříkladu 1. do 31. srpna 2012, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní poměry na dobu určitou se řídí § 39 zákoníku práce. Doba trvání pracovního poměru mezi stejnými účastníky nesmí přesáhnout 3 roky a může být opakována nejvýše dvakrát, pokud mezi jednotlivými pracovními poměry neuplynula doba alespoň 3 let. To na rozdíl od minulých let platí i pro sezónní práce. Podle nových podmínek je možné sjednat pravidelnou prázdninovou brigádu se stejným zaměstnancem pouze třikrát (kupříkladu na léto 2012, 2013 a 2014).

Čtěte také: Pracovní poměr na dobu určitou v roce 2012. Je možné se odchýlit?

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce může být uzavřena jak na jednorázovou činnost, tak na déletrvající a opakující se činnosti, vždy v maximálním povoleném rozsahu. Rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí v roce 2012 přesáhnout 300 hodin ročně. Nově musí být v dohodě uvedena také doba, na kterou se uzavírá.

K výrazným změnám došlo od 1. ledna 2012 v oblasti odvodů. Dohoda s odměnou do 10 000 korun měsíčně (včetně) nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Z dohody se zúčtovanou odměnou alespoň 10 001 korun bude zaměstnavatelem odvedeno sociální i zdravotní pojistné.

Čtěte také: Dohoda o provedení práce v roce 2012

Dohoda o pracovní činnosti

Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat činnost pouze v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Ovšem tato doba se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena (nejdéle 52 týdnů).

Zdravotní ani sociální pojistné se z této dohody neodvádí, jestliže sjednaná částka příjmu je nižší než 2500 korun (zaměstnání malého rozsahu) nebo není sjednána vůbec. V takovém případě se odvádí pouze v měsících, kdy příjem dosáhne alespoň 2500 korun.

Čtěte také: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu

4. Zdanění prázdninových brigád

Osobám bez podepsaného tiskopisu prohlášení k dani se mzda či odměna z dohod zdaňuje 15% srážkovou daní. Při překročení mzdy či odměny 5000 korun nebo podpisu prohlášení k dani je odvedena zálohová daň. Podepsaným daňovým prohlášením si může zaměstnanec uplatnit slevy na dani, případně daňové zvýhodnění. Samozřejmě za podmínky, že nemá ve stejném období podepsáno prohlášení u jiného zaměstnavatele.


Řada brigádníků, zejména studentů, o možnosti snížení daňové zálohy uplatněním daňových slev podpisem daňového prohlášení mnohdy ani neví. Je proto vhodné je na tuto možnost upozornit.

.
Příklad:

Zaměstnavatel sjednal se studentem dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9000 korun. Student nepodepsal ve stejném období prohlášení u jiného zaměstnavatele a přinesl si potvrzení o studiu. Dohoda o provedení práce s odměnou 9000 korun nepodléhá odvodům pojistného. Daň po uplatnění základní slevy na poplatníka a slevy na studium nevyjde žádná. Studentovi náleží čistá odměna ve výši 9000 korun.


Zdroj: podnikatel.cz


(22.11.2012)


Hledáme brigádníky - kontaktní formulářPRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY.cz - nabídka brigády dostupná nejen pro studenty